5 błędów w zarządzaniu lejkiem sprzedażowym - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Generujesz i generujesz, ale nic z tego nie wynika?

Wiedza dot. Content Marketingu i pozyskiwania Leadów Sprzedażowych powoli, ale systematycznie wzrasta. W związku z tym coraz więcej firm zaczyna stosować w swojej strategii lejki sprzedażowe. Mądra selekcja potencjalnych Klientów i proces ich „dojrzewania” zapewnia przecież znakomite efekty sprzedażowe. Chyba, że popełniamy klasyczne błędy…

 1. Zdobywanie Leadów bez zarządzania

  To najczęściej występujący błąd. Generowanie Leadów to klucz do sukcesu, ale bez sprawnego zarządzania Leady zaczynają się wysypywać z lejka lub nie docierają do ostatniego etapu.

  Rozwiązanie:

  Warto skorzystać z systemu automatycznego marketingu (CRM) lub samodzielnie:

  • selekcjonować Leady
  • ustalać priorytety
  • nadzorować działania Content Marketing
 2. Automatyzacja bez strategii

  Ten przypadek to odwrócony błąd nr 1. W sytuacji gdy posiadamy dane i pozostawiamy je samym sobie. Nie konfigurując odpowiednio systemu nie osiągniemy pożądanych rezultatów.

  Rozwiązanie:

  ustalenie nadrzędnych celów, chronologii działań i konfiguracja systemu.

 3. Każdy pracownik idzie w inną stronę

  Kolejny błąd to brak szkoleń, które powodują chaos. W przypadku deficytów wiedzy pracownicy marketingu często niszczą pracę kolegów lub kierują kampanię w przeciwnym kierunku.

  Rozwiązanie:

  profesjonalne szkolenie

 4. Brak weryfikacji efektywności poszczególnych faz z lejka

  Wskaźnik ilości zapytań, które zmieniły się w Lead Sprzedażowy, to zaledwie początek drogi w procesie dojrzewania Klienta do decyzji zakupowej. Tymczasem ten parametr bardzo często traktuje się jako jedyny i najważniejszy. Znacznie ważniejszy jest wskaźnik, który odzwierciedla ilość zapytań, które zmieniły się w efekt sprzedażowy lub rozmowę handlową.

  Rozwiązanie:

  systematyczny monitoring obydwu wskaźników i wyciąganie wniosków

 5. Niecierpliwość

  Pierwsze sukcesy najczęściej nie decydują o efekcie sprzedażowym. Content Marketing to działania, których sukces zależy przede wszystkim od systematycznych działań mających zapewnić: większą sprzedaż, skuteczne pozycjonowanie strony WWW i pożądany efekt wizerunkowy.

  Rozwiązanie:

  konsekwencja i dbanie o wysoką wartość contentu dopasowanego do realnych potrzeb Leada Sprzedażowego.

  Dowiedz się więcej i przeczytaj kolejne artykuły:

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7