Trener Administracji - Arena Szkoleń
Trener Administracji

Reformator przestrzeni publicznej

Trener zarządzania i pozyskiwania funduszy

Ekspert w dziedzinie Funduszy Strukturalnych i projektów inwestycyjnych. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Audytorów Wewnętrznych II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i Asesor w Ministerstwie Cyfryzacji.

Na co dzień współpracuje z firmami consultingowymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu i realizacji kompleksowych projektów inwestycyjnych. Od 2010 roku wykładowca studiów podyplomowych „Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa”.

  • doświadczony trener, który stawia na praktyczny charakter przykazywania specjalistycznej wiedzy
  • jego szkolenia przekładają się na konkretne korzyści w wymiarze organizacyjnym, strukturalnym, zarządczym i finansowym
  • na swoim koncie posiada setki godzin szkoleniowych oraz wiele zrealizowanych projektów consultingowych dedykowanych firmom oraz instytucjom publicznym
Doświadczony trener

Od zawsze szkoli Pracowników Administracji Publicznej

Twórca uniklanych programów

Swoje programy buduje w oparciu o zaawansowany audyt potrzeb Administracji

Wykładowca akademicki

Prowadzi zajęcia w dziedzinie prawa i zarządzania administracją

Absolwent MBA

Z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe MBA

Zdobywa fundusze UE

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i pozyskiwaniu funduszy UE

Modernizuje Administrację

Jego szkolenia realnie modernizują Instytucje Publiczne

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7