root - Arena Szkoleń
Szkolenia Copywriting

Szkolenia i kursy pisania tekstów, Webwriting, SEO Copywriting, Content Marketing i Storytelling

2-dniowe szkolenie planowania i realizacji kampanii promocyjnych On-line.

W trakcie zajęć nauczysz się m.in. planować zakupy e-mediów, budżetować kampanie PPC, poznasz zasady skutecznego Remarketingu oraz dowiesz się, jak kontrować działania zewnętrznych agencji. Szkolenie ma warsztatową formułę, która obejmuje praktyczne ćwiczenia oraz symulacje kampanii w wersji krok po kroku.

1-dniowe "Szkolenie E-PR" to kurs skutecznego kreowania wizerunku w Internecie. Proponujemy Ci warsztaty w formie dynamicznej prezentacji i symulacji kampanii Public Relations On-line w wersji krok po kroku. W trakcie zajęć zdobędziesz przydatne narzędzia oraz nauczysz się samodzielnie planować, realizować i monitorować działania brandingowe.

Szkolenie "Zarządzanie Call Center" to kurs dla Managerów i Team Leaderów: leadership, team building, motywacja pracowników, delegowanie zadań, controlling. Warsztatowe zajęcia i modułowy program gwarantuje gotowe narzędzia zarządzania zespołem telemarketerów, które zapewnią Twojej firmie wyższy poziom sprzedaży oraz modernizację systemowych rozwiązań proceduralnych.

Warsztatowy kurs JOOMLA to praktyczne szkolenie, podczas którego nauczysz się samodzielnie projektować, wdrażać oraz zarządzać stronami WWW - bez konieczności tworzenia skomplikowanych kodów. W trakcie zajęć poznasz wszystkie etapy tworzenia witryn internetowych w wersji krok po kroku, poznasz zasady wykorzystywania szablonów graficznych oraz modułowych narzędzi. Nasze kursy odbywają się w komfortowych salach komputerowych i prowadzone są przez znakomitego trenera, który na co dzień łączy pracę szkoleniowca i developera.

1-dniowe szkolenie AdWords i Remarketing to kurs samodzielnego budżetowania, planowania i realizacji kampanii PPC etap po etapie. W trakcie zajęć nauczysz się m.in. konfigurować i profilować ustawienia, tak aby osiągnąć jak najwyższy wskaźnik skuteczności oraz zapewnić swojej firmie konkretne korzyści biznesowe. Ponadto dowiesz się jak monitorować działania zewnętrznych agencji oraz na co zwracać uwagę przed podpisaniem umowy.

1-dniowe szkolenie "Branding i Rebranding" to kurs promowania marki i utrwalania unikalnego wizerunku w świadomości Klientów. Podczas kursu nauczysz się oceniać realny potencjał swojej marki, kreować Storytelling, budżetować oraz ustalać kalendarz konkretnych działań brandingowych. Zajęcia w formie symulacji i Case Studies pozwolą Ci szybką przyswajać praktyczną wiedzę oraz samodzielnie planować i realizować kampanie w Internecie.

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7