Zarządzanie Call Center - Arena Szkoleń


Szkolenie: Zarządzanie Call Center

Kurs dla Team-Leaderów i Managerów tele-marketingu

Szkolenie zarządzania sprzedażą

Leadership | Team Building | Motywacja | Delegowanie | Controlling

Szkolenie „Zarządzanie Call Center” to warsztatowy kurs systemowej optymalizacji sprzedaży, budowania skutecznego zespołu tele-marketerów, technik i procedur motywacyjnych oraz zaawansowanego Controllingu efektywności Pracowników.

Program składa się aż z 6 praktycznych modułów w postaci proceduralnych Case Studies, symulacji projektowych, weryfikacji odsłuchów, treningu kompetencji zarządczych oraz pakietu gotowych rozwiązań motywacyjnych i analitycznych.

Sprawdź szczegóły i program


Twoje umiejętności

W trakcie kursu poszerzysz swoją wiedzę w zakresie:

 • budowy, rozwoju i zarządzania zespołem tele-marketerów
 • wykorzystania skutecznych narzędzi komunikacji biznesowej
 • optymalizacji technik delegowania zadań
 • efektywnego wspierania i motywacji zespołu
 • metod skutecznego controllingu

Pakiet konkretnych korzyści

Dzięki szkoleniu Twoja firma:

 • uzyska przewagę nad konkurencją
 • uzyskasz lepsze (i powtarzalne) wyniki handlowe
 • przezwycięży impas sprzedażowy
 • zwiększy zaangażowanie tele-marketerów
 • stworzy warunki zdrowej rywalizacji handlowców

Szkolenie „Zarządzanie Call Center” – program

Moduł 1: Leadership w praktyce

 • Narzędzia Managera Call Center: przegląd możliwości
 • DNA zarządzania: psychologia i trening kompetencji
 • Techniki przywództwa: optymalny wybór
 • Autorytet: budowanie pozycji leadera zespołu

Moduł 2: Team Building

 • Skuteczny HR: zasady i narzędzia doboru członków zespołu Call Center
 • Prosta ścieżka kariery: rozwój zawodowy pracowników i progres zespołu
 • Efektywna komunikacja: systemowy przepływu informacji w zespole

Moduł 3: Techniki motywacyjne

 • Motywator: rola managera w motywowaniu zespołu
 • Horyzont: wyznaczanie ogólnych celów rozwojowych
 • Bez pieniędzy: pozafinansowe techniki motywacyjne – pakiet wskazówek
 • Personalizacja: motywacja indywidualna sprofilowana do typów osobowości pracownika

Moduł 4: Delegowanie zadań

 • Systemowy model pracy: pakiet gotowych rozwiązań
 • Dziel i rządź: delegowanie zadań – Case Studies
 • Praca „od-do”: systemowe limity – procedury i egzekwowanie
 • Error: przegląd najczęściej popełnianych błędów managerskich

Moduł 5: Planowanie, organizacja, procedury

 • Road map: modernizacja krok po kroku
 • Decyzyjność: systemowe rozwiązania i procedury
 • Bez kłopotu: optymalna reakcja na bieżące problemy

Moduł 6: Controlling efektywności

 • Sprawdzam: narzędzia i metody pomiaru efektywności pracy
 • Dyscyplinowanie zespołu: zestaw dobrych praktyk
 • Case Studies: przykłady z pracy wzięte

Zapewnij swojej firmie większe zyski

Zarezerwuj szkolenie już teraz

Zapraszamy po narzędziową wiedzę

 

Zaznacz jeśli jesteś także Uczestnikiem

Dodaj kolejnego uczestnika

Szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
W siedzibie Twojej firmy
? PLN netto
Do ustalenia

Agenda

 • Dni szkoleniowe: do ustalenia
 • Godziny: 9:00-16:00

CENA OBEJMUJE:

 • 8 godzin szkoleniowych/dzień
 • przydatne materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • lunch oraz przerwa kawowa - do ustalenia

Korzysci

 • Konkretne umiejętności
 • Przydatna wiedza
 • Przewaga nad konkurencją
 • Oszczędności na outsourcingu
 • Systemowe rozwiązania
 • Wyższa sprzedaż
 • Większa efektywność telemarketerów

Metody

 • Symulacje rozmów z Pracownikami
 • Trening technik motywacyjnych
 • Przydatne Case Studies
 • Konkretne przykłady
 • Szybkie konsultacje 1:1
 • Pakiet dobrych praktyk
 • Zestaw gotowych procedur
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe

Na życzenie rezerwujemy Hotel

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7