Szkolenia sprzedażowe - Arena Szkoleń
Szkolenia Sprzedażowe

ZARZĄDZANIE CALL CENTER | TELEMARKETING | NEGOCJACJE

Szkolenia Sprzedażowe

Szkolenia dla handlowców

Zarządzanie Call Center i Telemarketing

Negocjacje i sprzedaż B2B

W trakcie szkolenia zdobędziesz konkretne umiejętności, dzięki którym Twoja firma odnotuje wyższe przychody.

Proponujemy kursy w formie symulacji sprzedażowych i negocjacyjnych, audytów rozmów handlowych z odsłuchami oraz praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

Nasze kursy dedykujemy handlowcom, telemarketerom, team leaderom oraz managerom Call Center.

Wybierz szkolenie dopasowane do swoich potrzeb:

 

Szkolenie "Zarządzanie Call Center" to kurs dla Managerów i Team Leaderów: leadership, team building, motywacja pracowników, delegowanie zadań, controlling. Warsztatowe zajęcia i modułowy program gwarantuje gotowe narzędzia zarządzania zespołem telemarketerów, które zapewnią Twojej firmie wyższy poziom sprzedaży oraz modernizację systemowych rozwiązań proceduralnych.

Szkolenie "Telemarketing i Obsługa Klienta" to warsztatowy kurs w formie odsłuchów i symulacji rozmów. W trakcie szkolenia wyeliminujesz złe nawyki oraz nauczysz się skutecznych technik tele-sprzedaży. Zajęcia prowadzi doświadczony trener telemarketingu, a małe grupy gwarantują efektywność ćwiczeń indywidualnych.

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7