Szkolenie dla Rzeczników Prasowych - poziom zaawansowany - Arena Szkoleń


Szkolenie dla Rzeczników Prasowych – poziom zaawansowany 

Zarządzanie sytuacją kryzysową + Media Relations + Komunikacja korporacyjna

SZKOLENIE-DLA-RZECZNIKW-PRASOWYCH---POZIOM-ZAAWANSOWANYTRENER---BARTOSZ-DEMBISKI-bez-daty

 

2-dniowy trening zaawansowanych umiejętności

 

Komunikacja w sytuacji kryzysowej | Współpraca z mediami | Komunikacja korporacyjna | Public Affairs

 

2 dni intensywnego treningu | Jeden z najbardziej utytułowanych Rzeczników Prasowych – Bartosz Dembiński | aż 9 praktycznych modułów

 

Nasze szkolenie dla Rzeczników Prasowych na poziomie zaawansowanym to praktyczny kurs, który wyposaży Cię w przydatne umiejętności w zarządzaniu sytuacją kryzysową, współpracą z mediami oraz w tworzeniu skutecznej strategii komunikacji korporacyjnej.

 • Poznaj techniki przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • Identyfikuj zagrożenia, stawiaj precyzyjne diagnozy oraz przygotuj sztab kryzysowy 
 • Skutecznie zarządzaj komunikacją w sytuacjach kryzysowych
 • Opracuj efektywną strategię komunikacji korporacyjnej
 • Poznaj rolę Public Affairs, polityki CSR oraz etycznego lobbingu

Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor przy ul. Chłodnej 51. 

Sprawdź szczegóły i program


Praktyczna formuła szkolenia


Nasze szkolenie to:

 • dynamiczna prezentacja
 • procedury i manuale, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy
 • symulacje sytuacji kryzysowych
 • instrukcja zarządzania sytuacją kryzysową
 • pakiet narzędzi wspierających efektywną komunikację z mediami
 • dobre praktyki w zakresie komunikacji
 • indywidualne konsultacje z Trenerem
 • odsłuchy wypowiedzi
 • trening z kamerą
 • przydatne Case Studies


Twoje umiejętności


W trakcie szkolenia nauczysz się, m.in.:

 • identyfikować zagrożenia, stawiać celne diagnozy oraz opracowywać plan działania
 • skutecznie zarządzać informacjami
 • zarządzać sytuacją kryzysową
 • czym jest Public Affairs
 • technik etycznego lobbingu
 • komunikacji w zakresie CRS (tzw. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)
 • budować trwałe relacje z dziennikarzami
 • kreować pozytywny wizerunek On-line i za pośrednictwem mediów
 • redagować profesjonalne materiały prasowe i teksty informacyjne
 • kreować pozytywny wizerunek On-line i za pośrednictwem mediów
 • występować prze kamerą, wykorzystując konkretne techniki komunikacji


Korzyści biznesowe


Dzięki szkoleniu Twoja firma:

⦁ pozytywnie wyróżni się na tle konkurencji
⦁ zdobędzie przewagę w Internecie i mediach
⦁ będzie aktywnie kształtować swój wizerunek

 

Szkolenie dla Rzecznikow Prasowych - trener 

Bartosz Dembiński – laureat „Grand Prix w konkursie kryształy PR-u w 2015 roku”, jeden z najskuteczniejszych Rzeczników Prasowych w Polsce (ranking whitepress.pl), zwycięzca konkursu Genius Universitatis 2014 w kategorii „Fanpage na Facebooku” oraz laureat wyróżnienia za wzorową współpracę z mediami w 2012 roku przez PAP Nauka w Polsce. Rzecznik Prasowy z niemal 8 letnim stażem w jednej z największych Uczelni Wyższych – Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Strateg, menedżer projektów wspierających działania w obszarze marketingu i public relations oraz redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH w Krakowie.

Na swoim koncie posiada ponad 3 000 wypowiedzi w prasie, radiu, telewizji oraz internecie. Wieloletni członek Stowarzyszenia PRom.

Skuteczny negocjator, specjalista od nieszablonowego reagowania na kryzysy wizerunkowe. Koordynator akcji medialnych o zasięgu ogólnopolskim - np. związanych z poszukiwaniem tzw. „Złotego pociągu” (w kontekście udziału AGH w pracach poszukiwawczych) oraz utalentowany przywódca w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja konferencji prasowych, kontakty z mediami, monitoring mediów oraz tworzenie profesjonalnych informacji prasowych nie mają przed nim żadnych tajemnic.

Przez dziennikarzy ceniony za swój profesjonalizm, gotowość do współpracy oraz doskonałą znajomość technik komunikacji.

 

 

 

 

Szkolenie dla Rzeczników prasowych – poziom zaawansowany – program 

Program został opracowany na podstawie dokładnych analiz potrzeb szkoleniowych Rzeczników Prasowych, ankiet oraz indywidualnych konsultacji z pracownikami działów PR, marketingu oraz komunikacji korporacyjnej.

Właśnie dlatego szkolenie obejmuje aż 9 praktycznych modułów, które składają się w spójną i przemyślaną całość.

 

Szczegółowy program

 

Dzień I: Rzecznik prasowy w sytuacji kryzysowej


MODUŁ I: Organizacja pracy rzecznika prasowego w sytuacji kryzysowej – Case Study:


⦁ Identyfikacja zagrożeń, diagnoza i plan działań – wskazówki
⦁ Jak przewidywać kryzys (metody monitoringu)
⦁ jak przygotować sztab kryzysowy – zestaw dobrych praktyk
⦁ informacje poufne firmy podczas sytuacji kryzysowych
⦁ Strategia aktywnej obrony w sytuacji kryzysowej
⦁ Przeciwdziałanie efektowi kryzysowej kuli śniegowej


MODUŁ II: Zarządzanie sytuacją kryzysową – procedury i Manual


⦁ Instrukcja zarządzania sytuacją kryzysową
⦁ Message House – synteza strategii i kluczowe przesłania
⦁ Field Force Warning Monitoring (system zbierania informacji)
⦁ Third Party Endorsement - „Wsparcie Trzeciej Strony” – angażowanie osób i organizacji nie będących stroną konfliktu w celu budowania własnej wiarygodności
⦁ Budowanie społecznego poparcia
⦁ Przegląd najczęściej popełnianych błędów


MODUŁ III: Komunikacja w sytuacji kryzysowej – Case Study:


⦁ Kluczowe treści i plan dystrybucji – od oficjalnego komunikatu po social media
⦁ Kwestionariusz Q&A – zestaw trudnych pytań, które mogą paść oraz optymalne odpowiedzi – przykłady
⦁ Do’s & Don’ts – zestaw zagadnień, określeń i zachowań, których nie powinni używać pracownicy Twojej firmy

MODUŁ IV: Dobre praktyki w zakresie komunikacji z:

⦁ pokrzywdzonymi
⦁ inwestorami
⦁ pracownikami firmy
⦁ mediami (rola rzecznika i wytyczne dla pracowników firmy)

MODUŁ V: Część warsztatowa – symulacja sytuacji kryzysowej oparta o krótki Brief

⦁ Oświadczenie w sytuacji kryzysowej
⦁ Redakcja komunikatu
⦁ Wystąpienie przed kamerą
⦁ Odpowiedzi na pytania dziennikarza


Dzień II: Zaawansowane Narzędzia w pracy Rzecznika

MODUŁ VI: Public Affairs

⦁ Co to jest Pubblic Affairs i jaką rolę odgrywa w niej Rzecznik Prasowy
⦁ Współpraca Rzecznik Prasowy – administracja publiczna – biznes – media
⦁ Polityka CSR – komunikacja w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
⦁ Etyczny lobbing Rzecznika Prasowego
⦁ Tworzenie zaplecza PR – w biznesie i organizacjach pozarządowych


MODUŁ VII: Organizacja biura prasowego online

⦁ Nowoczesne śniadanie prasowe – dobre praktyki
⦁ Webinaria – jak to zrobić lepiej niż konkurencja
⦁ Wsparcie działu marketingu w zakresie Content Marketingu


MODUŁ VIII: Komunikacja korporacyjna

⦁ Exposé szefa zarządu
⦁ Zapobieganie lukom informacyjnym
⦁ Przekazywanie trudnych informacji
⦁ Eskalowanie dobrych informacji w firmie - zestaw rozwiązań
⦁ Współpraca z domami mediowymi – dobre praktyki
⦁ Eskalowanie dobrych informacji w Internecie i mediach – zestaw rozwiązań


MODUŁ IX: Warsztaty – Case Studies

Zaplanowanie kampanii łączącej Public Affairs, działalność biura prasowego o komunikację korporacyjną:
⦁ Strategia
⦁ Plan działań
⦁ Delegowanie zadań
⦁ Przygotowanie kluczowych komunikatów
⦁ Monitoring efektywności


Szkolenie dla Rzeczników Prasowych - poziom zaawansowany - cena 1890 PLN netto/os.

Zapraszamy po praktyczną wiedzę oraz konkretne umiejętności!

 

 

 

Zaznacz jeśli jesteś także Uczestnikiem

Dodaj kolejnego uczestnika

Szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Do ustalenia
? PLN netto
Do ustalenia

Agenda

Dni szkoleniowe: 2
Dzień I: 9:00-16:00
Dzień II: 9:00-16:00
CENA OBEJMUJE:

16 godzin szkoleniowych
2 apetyczne lunche
energetyczne przerwy kawowe
przydatne materiały szkoleniowe
certyfikat ukończenia szkolenia

Korzysci

 • Będziesz aktywnie kształtować wizerunek Firmy
 • Zdobędziesz przewagę w internecie oraz w mediach
 • Pozytywnie wyróżnisz się na tle konkurencji
 • Utrzymasz pozytywny wizerunek Firmy w sytuacji kryzysowej
 • Nawiążesz oraz utrzymasz kontakty z mediami
 • Zorganizujesz i przeprowadzisz profesjonalną konferencję prasową
 • Przygotujesz wartościowe materiały prasowe
 • Poznasz pakiet narzędzi niezbędnych w pracy Rzecznika

Metody

 • Symulacje sytuacji kryzysowych
 • Przydatne Case Studies
 • Konkretne przykłady i rozwiązania
 • Szybkie konsultacje z Trenerem 1:1
 • Ćwiczenia z kamerą
 • Wypowiedzi, wywiady + odsłuchy

Na życzenie rezerwujemy Hotel

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7