Szkolenie Branding i Rebranding - Arena Szkoleń


Szkolenie: Branding i Rebranding

Budowanie świadomości marki

1-dniowe szkolenie w formie praktycznych warsztatów

Budżetowanie | Planowanie | Realizacja | Monitoring

Szkolenie wyposaży Cię w praktyczną wiedzę, konkretne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do samodzielnego budżetowania, planowania, realizacji oraz monitoringu efektywności profesjonalnych kampanii brandingowych i rebrandingowych.

Kurs obejmuje aż 6 modułów w formie dynamicznej prezentacji, oryginalnych ćwiczeń, przydatnych Case Studies oraz symulacji kampanii etap po etapie.

Sprawdź szczegóły i program


Twoje umiejętności

Podczas szkolenia nauczysz się, m.in.:

 • precyzyjnie definiować potrzeby Klientów
 • ustalać priorytety i wyznaczać cele
 • selekcjonować narzędzia PR i Content Marketing
 • monitorować efektywność kampanii na każdym jej etapie
 • zwiększać ROI (zwrot z inwestycji)

Twoje korzyści

Dzięki szkoleniu Twoja firma:

 • zyska przewagę nad konkurencją
 • zmodernizuje obecny wizerunek
 • zwiększy zasięg w Internecie
 • stanie się rozpoznawalna dla potencjalnych Klientów
 • ograniczy koszty związane z outsourcingiem

Szkolenie Branding i Rebranding – program

Moduł 1: Laboratorium praktycznej wiedzy

 • Siła brandu: definiowanie potencjału promocyjnego marki
 • Skanowanie trendów: przegląd modelowych kampanii brandingowych i rebrandingowych
 • Polityka spójności: Wspólny mianownik działań On-line, narracji biznesowej i identyfikacji wizualnej

Moduł 2: Audyt tożsamości marki:

 • Definiowanie osobowości biznesowej: praktyczne wskazówki
 • Face2Face: analiza porównawcza z konkurencją
 • Optymalna narracja : wybór optymalnej narracji w wersji On-line i Off-line
 • Drzewko marki: potencjał promocyjny, możliwości i zagrożenia (analiza SWOT i PEST)
 • Leefting czy Rebranding: jak podjąć właściwą decyzję

Moduł 3: Praktyczne narzędzia

 • Identyfikacja wizualna: spójność z profilem biznesowym firmy
 • Współpraca z agencją: kreacja logotypu, strony WWW, materiałów DTP
 • SEO, Marketing, PR: jak, kiedy i w co inwestować, aby każda złotówka przeznaczona na promocję zapewniała wysoki wskaźnik ROI (poziom zwrotu z inwestycji)
 • Sponsoring i CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu): pakiet dobrych praktyk
 • Współpraca z mediami: przyciąganie uwagi dziennikarzy
 • Informacje prasowe: skuteczne techniki redakcji
 • Social Media: budowanie wartościowej społeczności On-line

Moduł 4: Planowanie kampanii

 • Sprint/Maraton: strategie krótko i długookresowe krok po kroku
 • Po kolei: porządek, etapy i kolejność działań: symulacja kampanii brandingowej
 • Działania antykryzysowe: prawidłowe reakcje w obliczu kryzysu i dynamicznych działań konkurencji
 • Dekalog usterek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas planowania strategii
 • Współpraca z agencją: Optymalny wybór, współpraca, kruczki w umowach

Moduł 5: Kurs budżetowania i controlling

 • Case studies: przykłady typowych budżetów reklamowych: ATL, BTL, TTL
 • Benchmarking: nakłady a skuteczność - audyt "przed, w trakcie, i po"
 • Prognozy efektywności: techniki i narzędzia skutecznego prognozowania
 • Wyniki sprzedaży: interpretacja danych liczbowych
 • Raporting: analizowanie raportów na każdym etapie realizacji kampanii
 • Warsztaty: budżetowanie przykładowych kampanii brandingowych z podziałem na różne etapy realizacji i kanały dystrybucji treści promocyjnych

Weź kurs na praktyczną wiedzę

Zamów szkolenie już dziś

Zapraszamy po konkretne umiejętności

 

Zaznacz jeśli jesteś także Uczestnikiem

Dodaj kolejnego uczestnika

Szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Do ustalenia
? PLN netto
Do ustalenia

Agenda

 • Dni szkoleniowe: 1
 • Godziny: 9:00-16:00

CENA OBEJMUJE:

 • 8 godzin szkoleniowych
 • 1 apetyczny lunch
 • energetyczne przerwy kawowe
 • przydatne materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Korzysci

 • Konkretne umiejętności
 • Przydatna wiedza
 • Przewaga nad konkurencją
 • Oszczędności na outsourcingu
 • Samowystarczalność biznesowa
 • Nowoczesny wizerunek
 • Większa świadomość marki
 • Więcej Klientów

Metody

 • Symulacje kampanii E-PR
 • Przydatne Case Studies
 • Konkretne przykłady
 • Szybkie konsultacje 1:1
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Testy kompetencji

Na życzenie rezerwujemy Hotel

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7