Szkolenia PR - Arena Szkoleń
Szkolenia PR

PR | E-PR | BRANDING | MEDIA RELATIONS

Szkolenia PR

Kreowanie wizerunku

Narzędzia Public Relations

Planuj, realizuj i monitoruj kampanie PR

Proponujemy szkolenia Public Relations oraz kursy E-PR, dzięki którym będziesz aktywnie kreować wizerunek swojej firmy w Internecie, mediach tradycyjnych oraz podczas eventów biznesowych.

W trakcie zajęć w formie symulacji nauczysz się planować i realizować kampanie PR oraz monitorować ich efekty na podstawie konkretnych wskaźników.

Nasze szkolenia dedykujemy Pracownikom działów PR i komunikacji oraz Rzecznikom Prasowym.

Wybierz kurs dopasowany do swoich potrzeb:


1-dniowe "Szkolenie E-PR" to kurs skutecznego kreowania wizerunku w Internecie. Proponujemy Ci warsztaty w formie dynamicznej prezentacji i symulacji kampanii Public Relations On-line w wersji krok po kroku. W trakcie zajęć zdobędziesz przydatne narzędzia oraz nauczysz się samodzielnie planować, realizować i monitorować działania brandingowe.

1-dniowe szkolenie "Branding i Rebranding" to kurs promowania marki i utrwalania unikalnego wizerunku w świadomości Klientów. Podczas kursu nauczysz się oceniać realny potencjał swojej marki, kreować Storytelling, budżetować oraz ustalać kalendarz konkretnych działań brandingowych. Zajęcia w formie symulacji i Case Studies pozwolą Ci szybką przyswajać praktyczną wiedzę oraz samodzielnie planować i realizować kampanie w Internecie.

2-dniowe "Szkolenie dla Rzeczników Prasowych - poziom zaawansowany" to praktyczny kurs zarządzania sytuacją kryzysową, kreowania wizerunku, tworzenia strategii komunikacji korporacyjnej oraz Public Affairs. Zajęcia obejmują m.in. praktyczne wskazówki w zarządzaniu kryzysem wizerunkowym, etapy budowania trwałych i pozytywnych relacji z mediami, tworzenie struktury komunikacji korporacyjnej, w tym CSR,  oraz propozycje etycznych działań w zakresie Public Affairs, indywidualne ćwiczenia z kamerą, odsłuchy i trening wypowiedzi, a także pakiet gotowych rozwiązań w dziedzinie Media Relations.

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7