Szkolenia e-marketing - Arena Szkoleń
Szkolenia E-marketing

SEM | Display | AdWords | Remarketing

Szkolenia E-marketing

Marketing Internetowy krok po kroku

Zarządzaj kampaniami On-line

Twój zestaw narzędzi e-marketingu

Dzięki szkoleniom będziesz samodzielnie planować, realizować i monitorować kampanie marketingowe w Internecie.

Zajęcia w formie symulacji pozwolą Ci szybko przyswoić praktyczną wiedzę w wersji krok po kroku

Wybierz szkolenie dopasowane do swoich potrzeb:

 

2-dniowe szkolenie planowania i realizacji kampanii promocyjnych On-line.

W trakcie zajęć nauczysz się m.in. planować zakupy e-mediów, budżetować kampanie PPC, poznasz zasady skutecznego Remarketingu oraz dowiesz się, jak kontrować działania zewnętrznych agencji. Szkolenie ma warsztatową formułę, która obejmuje praktyczne ćwiczenia oraz symulacje kampanii w wersji krok po kroku.

1-dniowe szkolenie AdWords i Remarketing to kurs samodzielnego budżetowania, planowania i realizacji kampanii PPC etap po etapie. W trakcie zajęć nauczysz się m.in. konfigurować i profilować ustawienia, tak aby osiągnąć jak najwyższy wskaźnik skuteczności oraz zapewnić swojej firmie konkretne korzyści biznesowe. Ponadto dowiesz się jak monitorować działania zewnętrznych agencji oraz na co zwracać uwagę przed podpisaniem umowy.

1-dniowe szkolenie Reklama Natywna to intensywny kurs planowania, realziacji i zarządzania reklamą natywną Online i Offline.

Kurs wyposaży Cię w maksymalnie przydatną więdzę w zakresie budżetowania i zakupów, konkretne umiejętności amodzielnej kreacji reklam natywnych, narzędzia weryfikacji skuteczności kampanii oraz pakiet narzędzi niezbędnych do efektywnej współpracy z zewnętrznymi agencjami. Warsztatowy charakter kursu pozwala szybko zdobyć nowe kompetencje, które zapewniają firmom przewagę nad konkurencją w zakresie sprzedaży, pozyskiwania Leadów Sprzedazowych oraz PR.

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7