Szkolenia copywriting - Arena Szkoleń
Szkolenia Copywriting

Szkolenia i kursy pisania tekstów, Webwriting, SEO Copywriting, Content Marketing i Storytelling

Szkolenia Copywriting

+ Szkolenia SEO i Content Marketing

Pisanie tekstów | Pozycjonowanie | Marketing Treści

Małe grupy, praktyczna wiedza, konkretne umiejętności

Naszą wizytówką są narzędziowe kursy Copywriting, szkolenia SEO oraz warsztaty Inbound i Content Marketing.

W trakcie zajęć poznasz zasady Webwritingu i narracji biznesowej w wersji Storytelling, dowiesz się jak pisać profesjonalne teksty reklamowe, nauczysz się planować kampanie marketingu treści oraz pozycjonować strony internetowe.

Gwarantujemy Ci pakiet konkretnych umiejętności SEO, przydatnych narzędzi redakcyjnych oraz twardych kompetencji Content Marketing.

Wybierz szkolenie dopasowane do swoich potrzeb:

 

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7