root - Arena Szkoleń
Szkolenia Copywriting

Szkolenia i kursy pisania tekstów, Webwriting, SEO Copywriting, Content Marketing i Storytelling

Szkolenie "Telemarketing i Obsługa Klienta" to warsztatowy kurs w formie odsłuchów i symulacji rozmów. W trakcie szkolenia wyeliminujesz złe nawyki oraz nauczysz się skutecznych technik tele-sprzedaży. Zajęcia prowadzi doświadczony trener telemarketingu, a małe grupy gwarantują efektywność ćwiczeń indywidualnych.

1-dniowe szkolenie SEO Copywriting to praktyczny kurs skutecznego pozycjonowania stron internetowych w formie praktycznych warsztatów. Podczas szkolenia nauczysz się, m.in. definiować Content Strategy, selekcjonować frazy SEO w Google AdWords, optymalizować tekst pod kątem pozycjonowania, zarządzać treścią w panelu administracyjnym CMS, profilować Long Tail strony strony internetowej oraz wykorzystywać narzędzia Content Marketing. Kurs uzwględnia analizę witryn Uczestników pod kątem SEO oraz gwarantuje konkretne umiejętności, dzięki którym ustawisz swoją firmę na wysokim miejsu w wyszukiwarce Google.

2-dniowe "Szkolenie dla Rzeczników Prasowych" to warsztatowy kurs PR, Media Relations oraz profesjonalnej autoprezentacji. Zajęcia obejmują m.in. symulacje długo i krtókoterminowych kampanii kreowanie wizerunku w Internecie, Case Studies dot. sytuacji kryzysowych, indywidualne ćwiczenia z kamerą, odsłuchy i trening wypowiedzi oraz pakiet gotowych rozwiązań w dziedzinie współpracy z dziennikarzami oraz Media Relations. 

W trakcie szkolenia zmienimy dział marketingu, promocji lub komunikacji Twojej firmy w samowystarczalną agencję Copywritingu i pozycjonowania. Wszystkich Uczestników wyposażamy w twarde umiejętności redakcyjne, narzędzia SEO oraz praktyczną wiedzę w dziedzinie Inbound i Content Marketing. Kurs uwzględnia audyt witryny internetowej i materiałów promocyjnych oraz elementy profesjonalnego consultingu. W trakcie zajęć definiujemy optymalną i spójną strategię narracji biznesowej, która wyróżni Twoją firmę na tle konkurencji oraz zapewni jej wysokie miejsce w wyszukiwarce Google. W ramach standardowej oferty zapewniamy 2 godziny konsultacji poszkoleniowych na Skype oraz rzetelny raport końcowy.

2-dniowe "Szkolenie dla Rzeczników Prasowych - poziom zaawansowany" to praktyczny kurs zarządzania sytuacją kryzysową, kreowania wizerunku, tworzenia strategii komunikacji korporacyjnej oraz Public Affairs. Zajęcia obejmują m.in. praktyczne wskazówki w zarządzaniu kryzysem wizerunkowym, etapy budowania trwałych i pozytywnych relacji z mediami, tworzenie struktury komunikacji korporacyjnej, w tym CSR,  oraz propozycje etycznych działań w zakresie Public Affairs, indywidualne ćwiczenia z kamerą, odsłuchy i trening wypowiedzi, a także pakiet gotowych rozwiązań w dziedzinie Media Relations.

2-dniowe szkolenie "Copywriting w Administracji" to warsztatowy kurs dedykowany Pracownikom działów marketingu, promocji i komunikacji w Instytucjach Publicznych. Modułowy program został opracowany na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i konsultacji z Pracownikami Administracji. Praktyczny wymiar zajęć zapewnia konkretne umiejętności w dziedzinie tworzenia profesjonalnych tekstów WWW, redakcji informacji prasowych, Social Media, pozycjonowania SEO, E-PR oraz realizacji działań w ramach Content Marketing. Podczas kursu dokonujemy audytu stron internetowych Uczestników i przekazujemy pakiet wskazówek, które pozwalają skutecznie promować Instytucję oraz usprawnić komunikację zewnętrzną w wersji On-line.

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7