Szkolenia Copywriting, SEO, E-Marketing, PR, IT - oferta - Arena Szkoleń
Szkolenia

Oferta klasy biznes

Szkolenia Copywriting, SEO, E-Marketing, PR, IT - oferta

Szkolenia otwarte i zamknięte dla firm

Korzyści gwarantowane:

  • nasze szkolenia zapewnią Twojej firmie przewagę nad konkurencją na wiele miesięcy
  • efektywność większości kursów możesz zmierzyć i policzyć w konkretnych wartościach biznesowych
  • zapewniamy Ci praktyczną wiedzę, konkretne umiejętności oraz prawdziwy rozwój zawodowy

Wybierz szkolenie, które spełni wszystkie Twoje potrzeby:

Szkolenia dla specjalistów, managerów i handlowców

Nasze szkolenia dla firm i instytucji publicznych dedykujemy Pracownikom działów marketingu, promocji, komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, telemarketerom oraz kadrze managerskiej.

Zawsze dopasowujemy tempo i poziom merytoryczny do realnych potrzeb Uczestników.

Szkolenia dla firm Poznań/Warszawa

Nasze kursy organizujemy przede wszystkim w Poznaniu i Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Szczecinie, a szkolenia wewnętrzne wszędzie tam, gdzie firmy chcą inwestować w rozwój zawodowy swoich Pracowników.

Programy szkoleń

Programy naszych szkoleń powstają w oparciu o doświadczenie biznesowe trenerów, analizę potrzeb szkoleniowych, indywidualne konsultacje i ankiety.

Dokładny audyt pozwala nam systematycznie optymalizować programy i szkolić dokładnie w taki sposób, jak oczekują tego Uczestnicy.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami już teraz

Zapraszamy po praktyczną wiedzę

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7