Trener Sprzedaży - Arena Szkoleń
Trener Sprzedaży

Ekspert Telemarketingu

Trener Sprzedaży i Obsługi Klienta

Doświadczony manager, twórczyni branżowego Call Center oraz Działu Obsługi i Badania Opinii Klienta Forum Media Group. Na swoim zawodowym "koncie" posiada realizację wielu planów sprzedażowych na poziomie ponad 100%, udział w międzynarodowym projekcie "The models of tele sales" oraz setki godzin szkoleniowych.

Szkolenia prowadzone przez naszą trenerkę wyróżniają się praktycznym i narzędziowym charakterem, który zapewnia Uczestnikom rozwój zawodowy, a firmom wyższy poziom sprzedaży oraz optymalizację działań handlowych. Jej główne specjalności to:

 • optymalizowanie efektywności sprzedaży bezpośredniej (B2C i B2B)
 • organizacja struktur oraz zarządzanie pracownikami działów Call Center
 • zaawansowane techniki telemarketingu i psychologii telesprzedaży
 • identyfikacja obszarów rozwoju działu Sprzedaży
 • wdrażanie autorskich rozwiązań systemowo - proceduralnych
Doświadczenie trenerskie

Kilkanaście lat udokumentowanego doświadczenia jako coach, audytor, konsultant i trener wewnętrzny sprzedaży

Doświadczenie korporacyjne

10 lat pracy w dużych korporacjach: własne programy, samodzielnie wypracowane procedury i skuteczne rozwiązania systemowe

Team Leader

Wykorzystuje zaawansowane techniki pozytywnej motywacji oraz monitoringu pracy handlowców

Train the Trainers

Systematycznie doskonali swoje kwalifikacje, biorąc udział w zaawansowanych kursach dla trenerów sprzedaży

Szkolenia z efektami

Szkolenia zapewniają szybki zwrot inwestycji oraz systematyczny wzrost poziomu sprzedaży

Symulacje i odsłuchy

Ćwiczenia w formie symulacji rozmów i odsłuchów zapewniają telemarketerom konkretne umiejętności

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7