Trener IT - Arena Szkoleń
Trener IT

Doświadczony Developer

Trener IT

Na co dzień wykładowca na Wydziale informatycznym Politechniki Poznańskiej oraz właściciel agencji interaktywnej, która ma na swoim koncie ponad 100 kompleksowych realizacji projektów różnych serwisów internetowych.

Jego szkolenia to praktyczne kursy tworzenia stron internetowych w oparciu o system Joomla i Wordpress w wersji krok po kroku, które uzupełnia przydatnymi informacjami dotyczącymi pozycjonowania stron w wyszukiwarce Google.

  • Specjalizuje się w realizacji projektów WWW w wersji 360
  • od wykonania autorskiego projektu graficznego, po zaawansowane prace deweloperskie
  • Wiedzę przekazuje w sposób zrozumiały i klarowny, dostosowując się do poziomu zaawansowania Uczestników szkolenia
Kreatywny trener

Na swoim koncie trenerskim posiada setki godzin szkoleniowych

Wykładowca

Przekazuje swoją wiedzę studentom Politechniki Poznańskiej

Kreatywny Developer

Twórca kilkudziesięciu stron i zaawansowanych serwisów internetowych

Innowator

Twórca innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych branży E-Commerce

Ekspert Joomla i Wordpress

Specjalizuje się w tworzeniu stron opartych o narzędzia Joomla i Wordpress

Skuteczny trening

Swoje szkolenia prowadzi w formie warsztatów w wersji krok po kroku

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7