Jakie szkolenia są najlepsze? - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Które szkolenia wybrać?

Dwa pytanie jedna odpowiedź - szkolenia zapewniające najwięcej korzyści. Firmy i instytucje publiczne wydają pieniądze coraz rozsądniej, oglądając każdą złotówkę z dwóch stron. Wybierane szkolenia mają rozwiązywać realne problemy, zapewniać oszczędności na outsourcingu oraz gwarantować rozwój i samowystarczalność biznesową.

Najlepsze szkolenia - kryteria i weryfikacja

Szkolenia muszą dostarczać maksymalnie praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności, które powinny przełożyć się realny efekt biznesowy:wyższy poziom sprzedaży, lepszą pozycję w Google, skuteczniejszy PR, efektywniejszą kontrolę działań marketingowych lub optymalizację pracy. 

Analiza potrzeb szkoleniowych

Co zapewnia badanie potrzeb szkoleniowych?

Każda firma oraz instytucja publiczna powinna wybierać szkolenia opierające się na analizie potrzeb szkoleniowych, które wskazują deficyty wiedzy i umiejętności w określonych obszarach biznesowych  Priorytetowe potrzeby dotyczą najczęściej optymalizacji procesów zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta oraz szeroko rozumianego marketingu i reklamy. Jak się okazuje firmy i urzędy wysyłają swych pracowników na szkolenia wówczas, gdy wymienione powyżej dziedziny są na zadowalającym poziomie. Przedsiębiorstwa i instytucje, które w tych obszarach szwankują zdecydowanie częściej wybierają drakońskie oszczędności lub restrukturyzację, nie szukając wsparcia w postaci szkoleń. Taka jest specyfika polskiego rynku, co może dziwić, ponieważ statystyki wskazują jednoznacznie, że profesjonalne szkolenia wybrane na podstawie zaawansowanej analizy potrzeb przekładają się na konkretne korzyści i realny rozwój biznesowy.

Ranking firm szkoleniowych, opinie, referencje, cena

+ indywidualne programy szkoleniowe 

Ranking firm szkoleniowychopinie, referencje to trzy zasadnicze kryteria wyboru konkretnej oferty. Czwartym elementem jest oczywiście cena. Warto podkreślić, że podejrzanie niska stawka odstrasza, a nie przyciąga potencjalnych klientów. Co więcej warto zwrócić uwagę, że za najwyższą jakość trzeba płacić, ponieważ oszczędności na wyborze trenera nie opłaca się ani firmie, ani Uczestnikom szkolenia. Polityka cenowa firm szkoleniowych to jednak złożone zagadnienie, które wymagałoby omówienia w osobnym artykule.

Kolejnym elementem, który pomaga podjąć decyzje na "tak" lub "nie" ma oczywiście program szkolenia, który celnie trafia w potrzeby firmy/instytucji lub nie spełnia zasadniczych kryteriów. Program udostępniony na stronie internetowej firmy szkoleniowej nie jest wiążący i ostateczny. Decydując się na szkolenie zamknięte firmy/instytucje same go dyktują lub po prostu wskazują konkretne problemy, które mają zostać rozwiązane. Konkurencja sprawia, że trenerzy muszą być elastyczni i na zawołanie modyfikować programy oraz systematycznie aktualizować swoją wiedzę. Na uwagę zasługuje fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw i i instytucji publicznych decyduje się na współpracę z małymi firmami szkoleniowymi, ponieważ okazuje się, że świadczą porównywalne usługi i zatrudniają tych samych trenerów, co giganci.

Doświadczeni trenerzy z praktyką biznesową

skuteczne ćwiczenia i case studies zamiast zbędnej teorii

Najlepszą reklamą dla firmy szkoleniowej jest opinia, że zapewnia praktyczną wiedzę. Jeśli szkolenia przypominają akademicki wykład, podczas którego Uczestnicy wysłuchują teorii, którą mogliby poznać czytając podręcznik to znaczy, że trener powinien zmienić pracę. A zatem, wybierając szkolenie należy sprawdzić, czy prowadzący to doświadczony praktyk z sukcesami na zawodowym koncie, czy wykształcony teoretyk, który nie ma pojęcia o realiach biznesowych. Obowiązuje zasada zero zbędnej teorii i zero nudy, a zamiast tego natychmiastowe weryfikowanie nowo zdobytej wiedzy w trakcie ciekawych i przede wszystkim skutecznych ćwiczeń oraz konkretne case studies.

A zatem, które szkolenia wybrać? Oczywiście te najlepsze. A jakie szkolenia są najlepsze? Oczywiście te, które zapewniają najwięcej konkretnych korzyści i przełożą się na realny rozwój biznesowy.

Sprawdź jakie kryteria powinien spełniać optymalny program szkoleniowy

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7