Komunikacja korporacyjna – co to jest? - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Dialog zamiast monologu


Coraz częściej w kontekście działalności firm pojawia się zagadnienie komunikacji korporacyjnej. Komunikacja korporacyjna usprawnia komunikację na linii korporacja – interesariusze - rynki finansowe. W toku swojej ewolucji przeszła długą drogę od monologu do dialogu z najbliższym otoczeniem oraz społecznościami na które ma wpływ. Komunikacja korporacyjna jest absolutnie niezbędna w przypadku firm notowanych na giełdach papierów wartościowych, jako że prawo nakłada na nie obowiązek informowania o wynikach finansowych.


Chcesz wiedzieć więcej?
Wczytaj się w szczegóły!

Komunikacja korporacyjna – najnowsze wyniki badań 

W ramach I edycji konferencji DIALOG 2016 firma Public Dialog zaprezentowała wyniki, pierwszego w Polsce, badania dotyczącego rynku komunikacji korporacyjnej. To doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska problemom oraz wyzwaniom przed którymi staje osoba odpowiedzialna za komunikację korporacyjną.


W dalszej części artykułu dowiesz się:


⦁ Jaka jest rola komunikacji korporacyjnej w firmie?
⦁ Do kogo kierowana jest komunikacja korporacyjna?
⦁ Czym zajmują pracownicy działu komunikacji korporacyjnej?
⦁ Co ma wpływ na jakość komunikacji korporacyjnej?
⦁ Jakie są największe trudności w komunikacji korporacyjnej?

Komunikacja korporacyjna – rola w funkcjonowaniu firmy 

Rola komunikacji korporacyjnej stale rośnie – aż 72% respondentów potwierdziło, że w przeciągu ostatnich trzech lat rola komunikacji się zwiększyła. 23% uczestników badania ocenia znaczenie komunikacji na tym samym poziomie, a tylko 3 % badanych uznało, że jej rola spadła.
Według uczestników badania rola komunikacji korporacyjnej to:


⦁ Całościowa komunikacja firmy z otoczeniem biznesowym oraz społecznym – według 40% badanych
⦁ Strategiczne zarządzanie komunikacją, której celem jest budowa reputacji firmy – według 28% badanych
⦁ „Zintegrowana komunikacja marketingowa” – według 8% badanych
⦁ Wszystkie działania marketingowe firmy – według 7% badanych
⦁ Budowanie wizerunku firmy w mediach – według 5% badanych
⦁ Komunikacja marki – według 4% badanych
⦁ Wszystkie działania komunikacyjne skierowane do Klientów – według 3% badanych
⦁ Budowanie wizerunku produktu lub usługi – według 3% badanych


Komunikacja w korporacji – odbiorcy 


Zastanawiasz się do kogo kierowana jest komunikacja korporacyjna? Z pewnością na pierwszym miejscu pomyślałeś o potencjalnych inwestorach, jednak czy tak jest naprawdę? Uczestnicy badania wskazują, że komunikacja korporacyjna jest kierowana do:
⦁ Pracowników (79% odpowiedzi)
⦁ Mediów (74% odpowiedzi)
⦁ Klientów biznesowych (58% odpowiedzi)*
*suma wyników przekracza 100%, ponieważ uczestnicy badania mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

Dział komunikacji korporacyjnej – czym się zajmuje 

Coraz więcej firm w ramach struktury organizacji wyodrębnia dział komunikacji korporacyjnej. Na pytanie dotyczące zakresu obowiązków pracowników działu komunikacji korporacyjnej Uczestnicy badania wskazali następujące obszary działalności:

Komunikacja korporacyjna - zadania

*suma wyników przekracza 100%, ponieważ uczestnicy badania mogli wskazać do 5 odpowiedzi.

Wyjaśnienie pojęć:

CSR – corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu
Public Affairs & Lobbing – komunikacja skierowana do partii politycznych, polityków oraz przedstawicieli rządów.
Investor relations – komunikacja skierowana do inwestorów oraz interesariuszy

Komunikacja korporacyjna – co wpływa na jej jakość?

 Komunikacja korporacyjna nie jest oderwana od realiów funkcjonowania firmy, a wręcz przeciwnie – jest z nią bardzo silnie związana. Czy wiesz co wpływa na jakość komunikacji korporacyjnej?

Komunikacja korporacyjna - co wpływa na jej jakość

*suma wyników przekracza 100%, ponieważ uczestnicy badania mogli wskazać do 5 odpowiedzi.

Udzielone odpowiedzi jasno wskazują na fakt, iż jakość komunikacji korporacyjnej bardzo ściśle zależy od zrozumienia osób decyzyjnych oraz ich łatwej dostępności dla pracowników działu.  Ogromne wpływ ma również świadomość pracowników dotycząca znaczenia komunikacji korporacyjnej w działalności firmy.  Kultura korporacyjna oraz jakość kadry w ponad 40% przypadków mają wpływ na jakość komunikacji. Wbrew pozorom zasoby finansowe firm, nie znajdują się w czołówce czynników decydujących o jakości komunikacji korporacyjnej (29%).

Komunikacja korporacyjna – największe trudności 

Wśród największych trudności w komunikacji korporacyjnej uczestnicy badania wskazali:

 • Zrozumienie roli komunikacji korporacyjnej przez pozostałych pracowników firmy - dla 47% badanych
 • Koordynacja współpracy wewnątrz organizacji - dla 40% badanych
 • Zbyt dużą ilość informacji oraz źródeł - dla 33% badanych
 • Cięcia budżetowe w obszarze komunikacji korporacyjnej - dla 32% badanych
 • Regulacje prawne - dla 23% badanych
 • Rosnąca konkurencja - dla 23% badanych
 • Mała dostępność decydentow - dla 19% badanych

Wyniki badania jasno wskazują, że zrozumienie roli komunikacji korporacyjnej przez pozostałych pracowników firmy jest największą przeszkodą, na którą napotykają pracownicy działu. Co ciekawe, aż 1/5 odpowiedzi wskazywała, że przeszkodą jest mała dostępność decydentów co doskonale potwierdza, iż zrozumienie roli komunikacji korporacyjnej jest wciąż niewystarczające.  Jeśli osoby decyzyjne nie przewidują w swoich działaniach zintegrowanych współpracy z działem komunikacji korporacyjnej trudno wymagać innej postawy od pozostałych pracowników firmy. 

Grupa badawcza – badanie zostało przeprowadzone na 120 przedstawicielach firm o minimalnym zatrudnieniu 250 osób. Badanie skierowane było do osób zajmujących się komunikacją korporacyjną – w tym do dyrektorów działów PR, marketingu, komunikacji oraz członków zarządu.

Komunikacja korporacyjna - profil badanych firm

Szczegółowy program najbliższego szkolenia dla Rzeczników Prasowych znajdziesz tutaj 


Z pewnością zainteresuje Cię także:


Dobry kurs dla Rzeczników Prasowych
Blog firmowy – czy warto go prowadzić? 

Jak promować bloga - 9 niezawodnych sposobów

 

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7