Szkolenia copywriting pod lupą - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Szkolenia + Copywriting = oferta?

Analizujemy ceny, programy, metody szkoleniowe oraz sylwetkę idealnego trenera.

Po wpisaniu do wyszukiwarki Google frazy "szkolenia copywriting" na dzień dobry wyświetla się kilkadziesiąt ofert profesjonalnych firm i freelnacerów. W jaki sposób ocenić, które szkolenie z copywritingu przełoży się na konkretne umiejętności Uczestników oraz zapewni wymierne korzyści biznesowe? Co decyduje o kompetencjach trenera copywritingu? Przedstawiamy krótką check listę, która pozwoli szybko zweryfikować ofertę oraz realnie ocenić jej potencjał szkoleniowy. Po pierwsze...

Szkolenia z copywritingu Warszawa, Poznań, Wrocław...

...Trójmiasto, Katowice, Katowice - tak mniej więcej wygląda copywriterska mapa szkoleniowa Polski. Najwięcej szkoleń odbywa się w Warszawie, gdzie z oczywistych powodów koncentruje się polskie życie coachingowe. Na drugimi miejsce plasuje się Poznań, a na trzecim Gdańsk, ex aequo z Katowicami. Analiza ofert wskazuje, że zainteresowanie szkoleniami z copywritingu, e-marketingu i SEO w Polsce Wschodniej i Południowej jest dużo mniejsze niż na Zachodzie. Oczywiście nie można wykluczyć, że pracownicy firm nie dojeżdżają do wyżej wymienionych miast. Analizując listy obecności ostatnich dziesięciu 8-osobowych szkoleń, można zauważyć, że zainteresowanie szkoleniami copywriterskimi rośnie w średnich i małych miastach oraz, że przedsiębiorstwa wysyłają na szkolenia swoich pracowników "parami".

Szkolenia z copywritingu - program

Jak ocenić program szkolenia z copywritingu? W pierwszej kolejności warto stworzyć listę potrzeb szkoleniowych, która powinna spełniać trzy podstawowe kryteria:

 • odzwierciedlać oczekiwania związane z rozwojem osobistym i zawodowym,
 • zapewniać firmie konkretne korzyści biznesowe,
 • uzupełniać wiedzę w najważniejszych obszarach z punktu widzenia Uczestnika i firmy.

Szkolenie z copywritingu szyte na miarę

Copywriting to bardzo obszerna dziedzina wiedzy. W związku z tym szkolenia obejmują zarówno zagadnienia związane z redakcją profesjonalnych tekstów, jak i obszary wiedzy dot. psychologii, technik perswazji i NLP oraz tematów "twardych": e-marketingu, pozycjonowania (SEO), optymalizacji, czy zarządzania contentem w CMS.  

Na co zwracać uwagę?

 • Punkt "tworzenie tekstów" może dotyczyć web-marketingu, treści informacyjnych, PR'owkskich, dziennikarskich, ATL, BTL, ambientowych i wielu innych. Warto zatem zwrócić uwagę jakie elementy program szkolenia obejmuje.
 • Punkty "Psychologia copywritingu", "NLP", "Techniki perswazji", "Social Media", "E-marketing", "Pozycjonowanie i optymalizacja" są niezwykle pojemne.  Warto więc zweryfikować, co kryje się pod tak ogólnymi pojęciami. Jeśli program szkolenia dokładnie nie określa zakresu tematycznego, należy skontaktować się z firmą szkoleniową lub bezpośrednio z trenerem.

Szkolenia z copywritingu - cena

Ceny szkoleń z copywritingu oscylują na podobnym poziomie, bez względu, czy szkolenie odbywa się w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, czy Krakowie. Firmy angażujące najlepszych trenerów w dziedzinie copywritingu nie windują cen, aby nie przegrać z konkurencją, która zatrudnia mniej wykwalifikowanych lub doświadczonych szkoleniowców. Oczywiście decydują prawa rynku - im więcej uczestników - tym cena niższa, im lepszy trener - tym cena wyższa. Nie mniej nie warto oszczędzać relatywnie małych pieniędzy, inwestując w szkolenie prowadzone przez początkującego copywritera lub eksperta ds. marketingu, który zna zasady copywritingu jedynie z fachowej literatury.

Trener copywritingu

Dobry trener copywritingu powinien być aktywnym zawodowo tekściarzem, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w branży.  Oczywiście ilość zrealizowanych projektów nie oznacza, że mamy do czynienia z ekspertem. Liczą się portfolio, nagrody, sukcesy - słowem marka. Co więcej trener copywritingu podczas szkoleń nie może przekazywać jedynie wiedzy dot. prawidłowej konstrukcji tekstu, czy metod psychologicznego oddziaływania. Program powinien uwzględniać aktualne trendy rynkowe oraz nawiązywać do dynamicznie zmieniających się potrzeb konkretnych grup docelowych. Dobry trener copywritingu oprócz wieloletniej praktyki powinien posiadać doświadczenie biznesowe i/lub dziennikarskie, aby mógł przekazywać praktyczną wiedzę, która nie będzie abstrahować od polskiej rzeczywistości komercyjnej. Ostatnim, (choć nie pod względem hierarchii) argumentem jest oczywiście charyzma znajdująca odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach i referencjach.    

Efekty szkoleń z copywritingu

Jeśli program szkolenia z copywritingu uwzględnia obszary tematyczne skorelowane z rzeczywistymi potrzebami Uczestników, jeżeli ćwiczenia dobrane są prawidłowo oraz jeśli trener potrafi skutecznie przekazywać wiedzę, to efekty szkolenia są gwarantowane.

 • Po pierwsze Uczestnicy szkolenia stają się samodzielni oraz pewni siebie, dzięki zdobyciu praktycznej i narzędziowej wiedzy dot. tworzenia profesjonalnych tekstów.
 • Po drugie firmy generują oszczędności na outsourcing'owaniu usług w obszarze copywritingu, pozycjonowania, czy Social Media.
 • Po trzecie - efekty codziennej pracy Uczestników szkolenia przekładają się realny wzrost potencjału promocyjnego/sprzedażowego firmy.  

Sprawdź, jakie korzyści zapewniają szkolenia Copywriting

 

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7